Aktivní domy


Aktivní dům je symbiózou energetické úspornosti, zdravého vnitřního prostředí a ohleduplnost k životnímu prostředí po celou dobu životnosti stavby. Již samotný návrh aktivního domu musí co nejvíce využít místní přírodní podmínky a rovněž místní zdroje energií.
Aktivní domy lze charakterizovat třemi základními oblastmi:
energie
-mají nízkou energetickou náročnost
-produkují více energie, než spotřebují
-v celoročním provozu mají nulovou uhlíkovou stopu
vnitřní klima
-jsou světlé a vzdušné, větrají
-vnitřní prostředí je zdravé a příjemné
-materiály odpovídají regionálním zvyklostem
životní prostředí
-dům je organickou součástí svého okolí
-je postaven z materiálů, které neškodí nebo škodí minimálně

http://aktivnidomy.tode.cz/