Dětská řeč


Da da da da da da? Da da da da da! Zajímavé jak se tito dva dohodnou pouze pomocí jednoho slůvka a měněním intonace. 🙂