Hawaii a tanec hula hula


Tanec Hula
Hula je výrazem respektu a úcty k havajským přírodním divům. Uvidíte ho téměř na všech společenských událostech, které se na Havaji konají. Havajské tance v sobě nesou historii a legendy ostrovanů, ale zrcadlí i jejich zrození, vášně a všední život. Prostřednictvím tance hula hula se vyprávěly příběhy, pro jejichž vyprávění není třeba slov. V dávných dobách, kdy ještě neexistovalo písmo, sloužil tanec k zaznamenání historických okamžiků a byl důležitou součástí domorodé kultury.