Hry pro děti v přírodě


Dnešní doba je plná techniky – mobily, počítače a televize se stávají věrnými společníky našich dětí. Unavení, přepracovaní rodiče přestávají mít čas i chuť trávit volný čas v přírodě a tento vzor pak předávají svým dětem. Přitom by to měli být právě oni, kdo dětem ukáže lásku k rostlinám, stromům a zvířatům.

Hejno veverek
Hráče rozdělíme na 2 a více družstev po cca 4 hráčích.
Vedoucí hry určí startovní a cílový strom a skupiny hráčů mají za úkol dostat se od startovního stromu k cílovému.Musí se však vzájemně držet za ruce (udělat hada neboli hejno veverek) a stále se dotýkat nějakého stromu. Nesmí se ani na chvilku pustit. Která skupina hráčů se pustí stromu, aniž by se dotýkala jiného, vypadává.
Vítězí ta skupina, která dosáhne cílového stromu první, aniž by se cestou pustila nějakého stromu.Hru je možné ztížit výběrem méně hustého lesa nebo stanovením minimální velikosti stromu, kterého se může skupina dotýkat (např. minimálně jako největší hráč ve skupině).
Rybičky, rybičky, rybáři jedou
Nejprve se vybere rybář. Nejlépe rozpočitadlem. Rybář se postaví na jednu stranu hřiště a ostatní děti – rybičky – na druhou stranu.Rozběhne se směrem k rybičkám, nesmí se vracet. Má za úkol během cesty na druhou stranu plácnutím pochytat co nejvíc rybiček. Když doběhne na druhou stranu, první kolo končí a jím pochytané rybičky s ním na druhé kolo vytvoří síť. To znamená, že se chytí za ruce a děti na obou koncích mají za úkol plácnutím opět pochytat co nejvíce rybiček.
Rybičky:
Mají v každém kole za úkol se co nejrychleji dostat na druhou stranu hřiště tak, aby je rybář nepochytal. Pokud se dostanou do sítě, mají možnost se provléci dětem mezi rukama dřív, než je hráči na koncích plácnou.Vyhrává ta rybička, která zůstane sama volná a v další hře se stává rybářem.
Krvavé koleno
Pravidla hry
Nejprve se vybere krvavé koleno a maminka, nejlépe rozpočitadlem. Děti si stanoví místo, kde bude sklep (skrýš krvavého kolena) a domeček. Krvavé koleno se jde schovat do sklepa a děti s maminkou do domečku. Pak maminka povídá jednomu z dětí: „Jdi, prosím, do sklepa pro brambory.“ Dítě jde k místu ke krvavému kolenu a to na něj bafne.
Dítě utíká za maminkou a řekne: „Mami, tam straší.“ Maminka chlácholí dítě: „Ale jdi, to mi jen spadl hrnec na zem.“ Pak pošle maminka další z dětí a vše se opakuje tak dlouho, až se vystřídají všechny hrající děti. Nakonec maminka řekne: „Tak já se jdu do sklepa podívat.“ Jde ke krvavému kolenu. Tam krvavé koleno mamince řekne, v kolik hodin si přijde pro které dítě tak, aby to děti neslyšely. Maminka se vrátí k dětem, vezme je daleko mimo domeček. Všichni se chytí za ruce a točí se dokola se slovy: „První hodina odbila, lampa ještě svítila.“.To opakují i s hodinou druhou, třetí.. až do hodiny, na které se s krvavým kolenem domluvili. „X hodina odbila, lampa už zhasla.“ Na to se všichni děti rozprchnou a rychle se snaží dostat zpět do domečku. Mezitím krvavé koleno vyběhne z úkrytu a snaží se chytit to dítě, na kterém se potají domluvilo s maminkou. Pokud se určenému dítěti povede dostat do domečku včas, prohrává krvavé koleno a hra se hraje znovu. Pokud se krvavému kolenu povede určené dítě chytit, chycené dítě se v dalším kole stává krvavým kolenem.
Šipkovaná
Zábavná pozorovací a naučná hra.
Nejprve se všichni hráči rozdělí do dvou družstev (výprav). Starší děti mohou hrát sami, mladší si vezmou do každé skupiny jednoho dospělého.
1. výprava:
– potřeby: křída, blok, tužka a taška s občerstvením pro všechny hráče.
První výprava se vydá na cestu. Po 10 m vždy na zem nakreslí křídou šipku ukazující směr, kudy výprava jde. Pokud se šipka na terén nedá nakreslit křídou, vytvoří jí z kamínků, klacíků, šišek apod. Když dorazí na nějaké zajímavé místo, kde se dá vymyslet nějaký úkol, místo šipky nakreslí čtverec a označí tak stanoviště, na kterém se druhá výprava musí zastavit. V blízkosti tohoto čtverce opět vyznačí směr kudy pak jít. Blízko tohoto místa, tak aby byl vidět, první výprava zanechá dopis s úkolem (zatěžkaný kamenem, klackem apod.). Pak vedou výpravu dál. Konec výpravy stanoví tak, aby se tam mohli setkat s druhou výpravou a udělat si společné posezení se svačinkou, např. nějaké ohniště s pečením buřtů, cukrárnička, jídelna školky či školy, domov jednoho z hráčů apod. Když první výprava dojde do konce, připraví malé občerstvení a čeká na výpravu druhou.
2. výprava:
– potřeby: blok, tužka a taška
Druhá výprava se cca 30 minut po odchodu první výpravy vydává podle vyznačených šipek na cestu. Na místě označeném čtvercem se snaží najít dopis s daným úkolem pro toto stanoviště. Dopis schovají do tašky a po splnění tohoto úkolu jdou dál dle vyznačené trasy. Když dojdou na konečnou stanici, kde na ně čeká první výprava, musí odevzdat postupně všechny dopisy a u každého přednesou, jak se jim podařil splnit daný úkol.
Na závěr si všichni dají občerstvení. Druhý den se výpravy vymění a začíná skupinka patřící do druhé výpravy.
Příklad jednotlivých úkolů:
1. úkol – stanoviště je u malé skupinky stromů
„Napište do svého bloku, které druhy stromů zde vidíte, popř. jsou-li tam i jehličnany, seberte do své tašky od každého druhu jednu šišku.“
2. úkol – stanoviště je u výběhu s ovečkami
„Spočítejte, kolik je oveček v ohradě a do bloku sepište, jaké produkty z nich lidé využívají.“
3. úkol – stanoviště je u rybníčka
„Seberte ze břehu jeden kamínek do tašky a do bloku sepište, jaké druhy ryb znáte.“
4. úkol – stanoviště je na louce
„Utrhněte s sebou 5 druhů kytiček či trav, které znáte a do bloku napište jejich název.“
Stanoviště se dle místa a fantazie může nacházet kdekoliv. Čím delší trasu první výprava vybere a čím víc stanovišť vytvoří, tím déle trvá hra. Trasu je nutné vybrat dle možností a věku hrajících dětí.
Poznej svůj strom
Děti se rozdělí do dvojic, kdy jedno má šátkem zavázané oči a druhé ho vede ke stromu. „Slepec“ si strom ohmatá a je odveden zpět na začátek. Po sundání šátku musí najít strom, u kterého byl. Poté se ve dvojici vymění.
Lesní telefon
Děti se rozdělí na dvě stejné skupiny a stoupnou si do řady. Před první položíme 4 různé přírodniny a posledním pošeptáme, co má první zvednout. Hra na principu „tichá pošta“.
Detektivové
V obchodě kupte sádru v prášku a vydejte se s dětmi na pátrání po stopách. V blátě zůstávají stopy divočáků, srn, lišek či jiných lesních zvířátek. Smíchejte sádru s vodou, kolem nalezených otisku udělejte z proužku tvrdého papíru „vaničku“ a zalijte sádrou. Když sádra zaschne, opatrně ji vyjměte. Doma se pak přesvědčíte, komu stopa opravdu patří. Pokud nenajdete vhodné zvířecí stopy, můžete si udělat odlitky svých vlastních. Ale kdoví, možná natrefíte i na medvěda …
Hnízdo

Na jaře mají všichni napilno. Slunce natahuje své přísné paprsky do lidských i zvířecích příbytků. Ukazuje na zaprášené kouty, nevymetené pavučiny a zapatlaná okna. V hlavách se spouští uklízecí alarm: „Uklízej nebo uteč ven!“

Také zvířata se s příchodem teplých dní začínají starat o svá hnízda, doupátka a místa, kde brzy vyvedou svá mláďata. Ptáci obhlížejí domovy, které po vyvedení svých mladých opustili. Pouštějí se do oprav nebo staví nová obydlí. Kolik práce dá postavit takové ptačí hnízdo a jak je možné, že se tak křehká stavba nerozpadne? Vyzkoušejte si to.

Co budete potřebovat:

  • cokoliv, z čeho se dá postavit hnízdo, např. větve, kameny, suchá tráva, rákosí, pikniková deka

Jak na to:

Brzké jaro je ideální čas na hledání vhodného stavebního materiálu jak ma zahradě tak ve volné přírodě. Po zimě najdete venku spousty sušin a polámaných větví. Lesy jsou mnohem lépe prostupné. Dostanete se i do míst, která jsou přes léto zarostlá kopřivami a mlázím. Na stavbu ve volné přírodě nikdy nepoužívejte živé větve stromů a keřů. Pracujte jen s odumřelými částmi rostlin a s tím, co najdete na zemi. Pusťte se do stavby odvážně a směle. Možnosti jsou nekonečné.

Naše hnízdo vzniklo při jedné páteční výpravě do lesa. S materiálem nám „pomohla“ vichřice, které polámala několik silných větví borovice. Stavěli jsme asi hodinu, děti byly překvapené, že jim stavba zabrala tolik času. O to víc obdivovaly ptáky, kteří si na svých hnízdech pěkně zamakají.

A Další...
Lesní detektiv
Děti dostanou úkol přinést z lesa něco hladkého, drsného, kulatého, těžkého, lehkého, dutého…
Proměna
Proměn se v kámen, skálu, strom, mech, potok – vnímej okolí všemi smysly, najdi si v přírodě místo, kde se dobře cítíš, tiše seď nebo stůj, nehýbej se a snaž se stát součástí toho světa, který Tě obklopuje.
Cesta do pravěku
Z větviček sestavit dinosaury, mamuty…, objevovat mechorosty a lišejníky.
Hostina pro lesní skřítky
Z přírodnin sestavit a pojmenovat jídlo a jeho vlastnosti.
Ptačí hnízda
Z větviček, peříček, mechu, trávy vytvořit ptačí hnízdo.