Lůďa (Kaiser & Lábus)


Lůďo, to je nap(r)osto no(r)mální….

Skvělá scénka s Jiřím Lábusem, Oldřichem Kaiserem a Ivetou Bartošovou.