Návrh „létajícího automobilu“


Koncern Kalašnikov představil návrh „létajícího automobilu“, jak vyplývá z videa na webu koncernu.

Zařízení je prototypem dopravního copteru — dopravního prostředku, připomínajícího létající automobil. První let byl uskutečněn v přítomnosti ředitele Rostechu Sergeje Čemezova.
Aparát je vybaven osmi lopatkovými vrtulemi, umístěnými na obvodu stroje a pracujícími pomocí akumulátoru. Jsou schopné vynést do vzduchu jednoho dospělého člověka.
Měnit směr pohybu je možné pomocí změny úhlu naklonění „létajícího automobilu“ pomocí ovládacích joysticků, nacházejících se přímo před sedadlem cestujícího.